Velkommen til KPMG

KPMG er et ledende kompetanse- hus som tilbyr tjenester innen revisjon, skatt, avgift og forretningsjuss, samt rådgivning. I Norge er vi 1000 medarbeidere som skaper verdi av kunnskap i 24 byer over hele landet.

 

LederAgenda Bank 2014

Norske sparebanker venter at konkurransesituasjonen vil tilstrammes fremover, både fra nabobanker, storbanker og aktører som ikke er banker i tradisjonell forstand. Dette er noen av funnene fra KPMGs landsomfattende og ferske sparebankundersøkelse.

 

Nettløsning: OXX AS / OXX Content Server