Nye regler og satser for godtgjørelse ved tjenestereiser - Nyhetsbrev 15. mai 2008

Nye regler og satser for godtgjørelse ved tjenestereiser og andre reiser i embets medfør

Med virkning fra 1. mai er det inngått to nye særavtaler som regulerer godtgjørelser og andre arbeidsvilkår for statlig ansatte som reiser i embets medfør innenlands (det statlige reiseregulativet).

Særavtalene utgis av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Skattedirektoratets regler for skatteplikt og plikt til å svare forskudds­trekk samt arbeidsgiveravgift bygger på reglene i det statlige reise­regulativet. Det statlige reiseregulativet har derfor også relevans for privat ansatte og private bedrifter.

I motsetning til tidligere er det nå inngått to ulike særavtaler; én for tjenestereiser og én for rutinemessige tjenesteoppdrag uten overnatting. Reglene for blant annet kostgodtgjørelse er forskjellige avhengig av om man er på rutinemessig tjenesteoppdrag eller på tjenestereise.

 

Nettløsning: OXX AS / OXX Content Server