Perspektiver

Perspektiver

I Perspektiver møter du ledere fra næringslivet og offentlig sektor, samt våre egne eksperter.

Finansnytt

Finansnytt

Finansnytt oppsummerer nye trender og endringer i finansnæringens rammebetingelser.

Innblikk

Innblikk

Innblikk

Innblikk er en serie nyhetsmeldinger fra KPMGs eksperter innenfor finansiell risikostyring. I dette arkivet finner du både nye og gamle utgaver.

Aktuelt om IFRS
Topplederundersøkelsen

KPMGs Topplederundersøkelse

I Topplederundersøkelsen tar KPMG pulsen på Norges største selskaper. Nå er 2013-rapporten klar!

frontiers in finance

Frontiers in Finance

I magasinet "Frontiers in Finance" kan du raskt oppdatere deg på trender i internasjonal industri.

frontiers in tax

Frontiers in Tax

Magasinet "Frontiers in Tax" holder deg oppdatert på viktige, internasjonale skatterettslige spørsmål.

Reaction Magazine

Reaction Magazine

Reaction er en kvartalsvis publikasjon som fokuserer på viktige områder som industribedrifter innenfor kjemi og ytelsesbasert teknologi.

High Growth Markets

High Growth Markets

High Growth Markets er et magasin hvor KPMG ser nærmere på forhold som er av spesiell relevans for landene med den hurtigste økonomiske veksten.

 

Kost og losji innland

kost og losji innland

(23.12.2013)

  • smallfont
  • mediumfont
  • largefont
| |
 

  Statens regulativ, tjenestereiser, diett u/overnatting   

Fra 1/1 2014

Reise på 0 - 5 timer timer, legitimert sats

kr 180

  Reise f.o.m. 5 timer og inntil 9 timer

kr 200

  Reise 9 - 12 timer  

kr 310

  Reise over 12 timer

kr 510

  Statens regulativ, tjenestereiser diett m/overnatting   
  Reise 0 - 12 timer

-

  Reise over 12 timer  

kr 690

  Nattillegg ulegitimert

kr 420

  Nattillegg på hotell, legitimert inntil

kr 1650

  Reduksjon for måltider dekket etter regning/program/innbydelse   
  Frokost

- 10%

  Lunsj  

- 40%

  Middag  

- 50%

Reduksjon for måltider dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver    
Lunsj

- kr. 200,-

Middag

- kr. 250,-

  Skattedirektoratetes takseringsregler - Diett

 

2013

Hotellsats pr. døgn (frokost betalt selv)

kr 670

  Hotellsats (inkl. frokost)

 

 kr 603 

  Pensjonatsats

 

kr 295

  Brakkesats

 

kr 192

  Småutgifter ved fri kost og losji  

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
  Verdien av fri kost og losji  

2014

  Fritt opphold - kost/losji

kr 114

  Fri kost - alle måltider  

kr 82

  Fri kost - to måltider

kr 64

  Fri kost - ett måltid  

kr 42

  Fri losji - ett eller delt rom  

kr 32


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><><>
Satser rutinemessige oppdrag reiser >15 km fra fast arbeidsted

2014

6-9 timer

kr 0

9-12 timer

kr 200

> 12 timer

kr 300

(23.12.2013)

  • smallfont
  • mediumfont
  • largefont
| |
 
Abonner på Nyhetsbrev
Abonnér på våre nyhetsbrev!
Verdt å vite
Regnskaps- og årsoppgjørsmappen
KPMG-satsen
App for iPad
 

Nettløsning: OXX AS / OXX Content Server