Perspektiver

Perspektiver

I Perspektiver møter du ledere fra næringslivet og offentlig sektor, samt våre egne eksperter.

Finansnytt

Finansnytt

Finansnytt oppsummerer nye trender og endringer i finansnæringens rammebetingelser.

Innblikk

Innblikk

Innblikk

Innblikk er en serie nyhetsmeldinger fra KPMGs eksperter innenfor finansiell risikostyring. I dette arkivet finner du både nye og gamle utgaver.

Aktuelt om IFRS
Topplederundersøkelsen

KPMGs Topplederundersøkelse

I Topplederundersøkelsen tar KPMG pulsen på Norges største selskaper. Nå er 2013-rapporten klar!

frontiers in finance

Frontiers in Finance

I magasinet "Frontiers in Finance" kan du raskt oppdatere deg på trender i internasjonal industri.

frontiers in tax

Frontiers in Tax

Magasinet "Frontiers in Tax" holder deg oppdatert på viktige, internasjonale skatterettslige spørsmål.

Reaction Magazine

Reaction Magazine

Reaction er en kvartalsvis publikasjon som fokuserer på viktige områder som industribedrifter innenfor kjemi og ytelsesbasert teknologi.

High Growth Markets

High Growth Markets

High Growth Markets er et magasin hvor KPMG ser nærmere på forhold som er av spesiell relevans for landene med den hurtigste økonomiske veksten.

 

Skjermingsrente for inntektsåret 2015

skjermingsrente for inntektsåret 2015

(19.01.2015)

  • smallfont
  • mediumfont
  • largefont
| |
Hvert år fastsettes skjermingsrenten av Finansdepartementet, basert på en gjennomsnittlig rente på statskasseveksel med tre måneders løpetid. I januar 2015 ble skjermingsrenten for inntektsåret 2014 fastsatt til 0,9 prosent for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv. For enkeltpersonsforetak er maksimal skjermingsrente satt til 1,2 prosent for 2014 (foretaksmodellen).

Skjermingsrenten har hovedsakelig betydning for beregning av skatteplikt på aksjeinntekter. Etter aksjonærmodellen har aksjonærer rett på fradrag ved beskatning av utbytte eller realisert gevinst, eksempelvis gjennom salg av aksjer. Dette fradraget, skjermingsfradraget, tilsvarer skjermingsgrunnlaget (aksjenes inngangsverdi) multiplisert med skjermingsrenten. Dersom en aksjonær mottar utbytte eller selger sine aksjer i et selskap, er vedkommende pliktig å svare skatt for den delen av avkastningen som overstiger skjermingsfradraget. Tidligere var denne satsen 28 %, men fra 2014 er skattesatsen 27 %.

Dersom man velger å ikke benytte seg av skjermingsfradraget, kan ubenyttet skjerming benyttes på samme aksje senere år. Den ubenyttede skjermingen vil tillegges neste års skjermingsgrunnlag.

For enkeltpersonsforetak skal avkastning utover skjermingsfradraget skattlegges løpende som personinntekt.

(19.01.2015)

  • smallfont
  • mediumfont
  • largefont
| |
 
Abonner på Nyhetsbrev
Abonnér på våre nyhetsbrev!
Verdt å vite
Regnskaps- og årsoppgjørsmappen
KPMG-satsen
App for iPad
 

Nettløsning: OXX AS / OXX Content Server