Revisjon

Den uavhengige revisjonen er en tjeneste som forsikrer investorer og samfunn om at selskapsinformasjonen de bruker er pålitelig. Tillit til regnskapene og annen finansiell informasjon er en av grunnsteinene for et velfungerende kapitalmarked.Revisjon skal gi våre kunder og deres investorer et godt beslutningsgrunnlag. Vi gjennomgår regnskapet slik at rapporter til markedet gir et korrekt bilde av kundens virksomhet. Vi ser på systemer og prosesser, identifiserer risikoer og kontrollerer at formelle regler følges. På denne måten kvalitetssikrer vi informasjonen, bygger tillit i kapitalmarkedet og er et viktig bidrag til et sunt næringsliv.

KPMG leverer uavhengige revisjonstjenester som kvalitetssikrer påliteligheten til informasjon som kunden bruker for investorer, kreditorer og andre interessenter. Dette gjelder også kontroll med hensyn til lover og forskrifter i hvert enkelt land. I tillegg omfatter tjenestene en rekke andre former for attestasjonsrapporter.

Attestasjonstjenester

KPMGs revisjonsmedarbeidere tilbyr attestasjonstjenester som omfatter prospektiv rapportering og andre former for attestasjon.

Regnskapsrevisjon

28. mai ble det kunngjort en nye inntektsføringsstandard som erstatter gjeldende retningslinjer innenfor IFRS og US GAAP, og innfører én modell for inntektsføring av kundekontrakter. Dette betyr endringer for mange selskaper.

Tjenester til små og mellomstore bedrifter

KPMG har mer enn 12.000 små og mellomstore bedrifter som revisjonskunder. Vi kjenner utfordringene mange små og mellomstore bedrifter står overfor.

Audit Committee Institute

Internasjonale internrevisjonsstandarder bygger på at revisjonsutvalget gjør periodiske vurderinger av internrevisjonen. Noen gjennomføre systematiske evalueringer ved hjelp av eksterne, mens andre tar enklere på dette. KPMG har satt opp noen punkter som etter vår erfaring gir sterke signaler på at noe kan være galt i internrevisjonen, forteller partner Thore Kleppen i KPMG.

Kundeportal

KPMG har tatt et nytt steg for å gjøre deg bedre. Vi har utviklet en unik, digital portal for deg, en portal som er gratis og gjør din kontakt med revisor mer effektiv, smidig og trygg. Med KPMG Kundeportal gjør du forberedelser og leveranser av alle typer filer i ett verktøy, og får full oversikt på en enkel måte. Tjenesten er enkel å lære og lett å like!

 
KPMG-satsen
US GAAP og Sarbanes-Oxley Act

US GAAP og Sarbanes-Oxley Act

US GAAP og Sarbanes-Oxley Act

KPMG tilbyr rådgivning om US GAAP, både i forhold til årsoppgjøret samt ved eventuell identifikasjon av vesentlige forskjeller til årsregnskapsloven og/eller IFRS.

 

Nettløsning: OXX AS / OXX Content Server